DRDA-A
 |  DRDA-B
 |  DRDA-BSP
 |  DHDS-A
 |  DHDS-B
 |  DJC-CA
 |  DJCS-CD
 |  DRJT-A
 |  DRJT-S
 
- 机床用高刚性梅花弹性联轴器
- 机床的主轴及传动轴上使用最佳
- 高刚性铝合金材质,低惯性力矩
- 低惯性力矩具备卓越的高速旋转性能
- 吸收旋转时因偏心偏角产生的振动
工作機械 | 油圧機器 | ポンプ | 搬送装置他
 
 
轴套材质:高刚性铝合金
表面处理: 耐酸铝
螺栓材质: SCM435
弹性体材质:聚氨酯