ZMG
 |  ZMVG
 |  ZMFG
 |  UZMG
 |  UZMVG
 |  UZMFG
 |  UKANG

UBGN-A
 |  UBGN-B
 |  UBGN-C
 |  UBGN-D
 |  UBGN-E
 
- 此型号的厚度对比其它产品较薄,
  适用于螺母厚度受限及无法使用其它产品的情况下,
  螺纹和端面同时进行精密研磨加工是一款平面偏摆管理的研磨锁紧螺母.
 
- 材质 : SCM440(42CrMo4)
- 硬度 : HRC 28~32
- 螺纹精度 : ISO 4H
- 加工方式 : High Precision Grinding
- 平面偏摆 : 0.002mm