DRB
 |  DRBS
 |  DRB-SUS
 |  DRBS-SUS
 |  DOH
 |  DOHS
 |  DJC
 |  DJCS
 |  DRJT
 |  Connecting Shaft

DRG
 |  DRGL
 |  DRN
 |  DRCJ
 |  DRS/DRW/DRA
 |  DRJ/DRP
 |  Set Collars
 |  DRFC
 |  DHDA-A
 |  DHDA-B
 |  DHRA
 
- 高刚性膜片式联轴器
- 六角膜片式高刚性高扭矩联轴器
- 使用六角形膜片提高联轴器的刚性
- 使用专用夹具锁紧提高产品的同心度
- 产品的长度及内孔键槽可按照客户需求加工
CNC车床 | 半导体制造设备 | 机器人等
 
 
轴套: 高刚性铝合金
表面处理: 耐酸铝
螺栓: SCM435
膜片:不锈钢
垫圈:Steel
膜片锁紧螺栓:SCM435